Bredband i Finland: tillgänglighet, abonnemang och prissättning

Point topic har publicerat de senaste Finland bredbandsmarknaden data

I denna kostnadsfria rapport ger vi en översikt över bredbandsmarknaden i Finland fram till Q2 2020.

Bredbandsabonnemang i Finland

Det fanns 1,8 miljoner fasta bredbandsabonnenter i Finland vid slutet av Q2 2020. Den årliga tillväxttakten låg på 3,6 %, medan befolkningspenetrationen nådde 32,8 %.

Bild 1: Antalet bredbandsabonnenter, tillväxt och penetration i Finland.
Källa: Point Topic.

Tillväxten för bredbandsabonnemang i Finland i en regional kontext

Den årliga tillväxten på den finska marknaden för fast bredband under andra kvartalet 2020 låg strax över det regionala genomsnittet på 2,26 % (tabell 1). Penetrationen av fast bredband i landet har inte nått mättnad ännu, så tillväxten för fasta bredbandsabonnemang förväntas fortsätta. Med detta sagt har lanseringen av 5G mobilt bredband skapat ett seriöst alternativ till fast. DNA har gjort 5G tillgängligt för mer än 1,2 miljoner människor (omkring en femtedel av befolkningen), med sikte på 1,5 miljoner i slutet av 2020. Elisa Finland redovisar täckning för över 1,6 miljoner människor (mer än en fjärdedel av befolkningen), medan Telia Finland hävdar att omkring 1,4 miljoner människor nu har tillgång till 5G.

Tabell 1. Abonnemangstillväxt för fast bredband i Finland i en kontext av regional tillväxt (Q2 2020). Källa: Point Topic.


Marknadsandelar för ISP:er i Finland

Tre stora Internetleverantörer dominerar Finlands marknad för fast bredband – Elisa med 32,3 %, DNA med 31,8 % och Telia med 24,8 % marknadsandelar (Q2 2020).

Bild 2. Marknadsandelar för ISP:er i Finland, Q2 2020. Källa: Point Topic.

Bredbandstäckning i Finland

VDSL är den mest tillgängliga NGA[1]-bredbandstekniken i Finland, även om dess täckning har varit stabil sedan 2014. FTTP och Docsis 3 är tätt matchade på andra plats, även om den senares fotavtryck har minskat.

Tabell 2. Utvecklingen av den fasta bredbandstäckningen i Finland, % av hushållen.
Källa: Point Topic.

Det finns fortfarande utrymme för abonnemangstillväxt inom segmenten VDSL, FTTP och Docsis 3 , med en total fast bredbandspenetration bland hushållen på endast 71,7 % för Q2 2020 . 5G kommer dock att innebära en betydande konkurrens för fasta bredbandstjänster.

Bild 3. Förändring av FTTP-abonnemang och tillgänglighet i Finland (% av hushållen).
Källa: Point Topic.

Bild 4. Utvecklingen av VDSL-bredbandsabonnemang och tillgänglighet i Finland (% av hushållen). Källa: Point Topic.

Bredbandsprissättning och hastighetstrender i Finland

Med ökande tillgång till ultrasnabba bredbandsalternativ med hastigheter på hundratals Mbit/s och 1Gbps, har den genomsnittliga nedladdningshastigheten i Finland ökat med 13 gånger mellan 2012 och 2020. Under samma period har det genomsnittliga månadspriset på fast bredband ökat med 37 %.

Bild 5. Utvecklingen av fasta bredbandsabonnemang för hushåll och nedströms bandbredd i Finland, 2012-2020. (Fristående och kombinerade bredbandstariffer för hushåll). Källa: Point Topic.

Samtidigt varierar bredbandspriserna avsevärt beroende på teknik och nedströms bandbredd.

Bild 6. Fristående bredbandsabonnemang för hushåll efter teknik, Finland, Q2 2020.
Källa: Point Topic.

Figur 7. Kombinerade bredbandstariffer för hushåll efter teknik, Finland, Q2 2020. Källa: Point Topic.

Få tillgång till de senaste fullständiga uppgifterna

I den här exempelrapporten kombineras datamängder från Point Topics globala bredbandsstatistik, bredbandsoperatörer och tariffer och europeiska bredbandsmarknadstjänster. Abonnenterna på dessa tjänster har tillgång till de senaste detaljerade uppgifterna om Finland och fler än 100 andra länder. Ring oss på +44 (0)20 3301 3303 eller skriv till isabelle.anderson@point-topic.com för mer information.

[1] Nästa generations access